Primul examen național de dietetician autorizat va fi organizat de UMF Cluj-Napoca

Primul examen național de dietetician autorizat, organizat sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR), va avea loc la Cluj-Napoca în data de 21 mai 2022.

Acest concurs va fi organizat conform Legii 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea, funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România. Examenul național de dietetician autorizat se va organiza în centrul universitar Cluj-Napoca și în alte patru centre universitare cu program de studiu de licenţă Nutriție și Dietetică şi anume: Târgu Mureş, Iaşi, Timişoara şi Suceava. Examenul se desfăşoară după o metodologie și tematică comune la nivel național, iar bibliografia și subiectele sunt elaborate de către comisia de examen stabilită în fiecare centru teritorial.

Acest examen naţional reprezintă un moment important în reglementarea profesiei de dietetician și încununează peste zece ani de eforturi comune ale asociaţiilor profesionale de dieteticieni (ADR și AROND), alături de instituţiile de învățământ superior care formează, începând cu anul 2008, specialişti în nutriţie şi dietetică.

Pentru înscrierea la examenul național de dietetician autorizat, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe:

  • deținerea diplomei de licență în specializarea nutriție și dietetică, eliberată de o instituție de învățământ superior, acreditată în România, cu o durată de minimum 3 ani, pe domeniul sănătate (180 credite) ȘI
  • deținerea unei diplome de masterat în domeniul nutriției și dieteticii (120 credite) SAU să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul specializării, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice.

Promovarea acestui examen reprezintă ultima etapă în vederea obținerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de dietetician, care se va elibera ulterior de către Colegiul Dieteticienilor din Romania.

Profesia de nutriționist-dietetician este recunoscută în România de către Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii şi cuprinsă în COR la grupa de bază 2265, nivelul 4 de instruire (studii superioare). Conform COR, dieteticienii şi nutriţioniştii evaluează, planifică şi implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor şi al nutriției asupra sănătăţii umane.

Programul de studii de licență NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ este inclus în oferta de studii a Facultății de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, începând cu anul 2008. UMF  „Iuliu Haţieganu” este prima universitate din Romania care a propus și a înființat această specializare. Programul de studiu oferă o formare multidisciplinară, adaptată cerinţelor pieţei muncii și este acreditat ARACIS în limba română, cursurile fiind finalizate cu o diplomă de licență în Nutriție și Dietetică.

Calendarul examenului național de dietetician autorizat:

7 mai – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași;

15 mai – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș;

20 mai – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara;

21 mai – Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca;

22 mai – Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava.

Informații cu privire la desfășurarea examenului național de dietetician autorizat în centrul universitar Cluj-Napoca puteți găsi AICI.