A fost publicat anunţul de licitaţie pentru metroul din Cluj

A fost lansată licitația publică pentru construirea metroului la Cluj.

Lucrările aferente obiectivului de investiție MAGISTRALA I DE METROU CLUJ constau în proiectarea și execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. MAGISTRALA I DE METROU CLUJ este o linie de metrou ușor cu lungimea de 21,03km, cu 19 stații subterane și 1 un depou suprateran, în tehnologie „rail” șină de cale ferată, cu o capacitate transport nominală/maximă la interval de 90sec: 15.200/21.600 pasageri / oră și sens (40 trenuri / oră și sens).

Valoarea estimată a contractului scos la licitație este de 6.665.384.306 lei, fără TVA (1,35 miliarde de euro) din care:

- valoarea estimata a lucrărilor de execuție: 6.357.352.586 lei fără TVA;

- valoarea estimata a serviciilor de proiectare (inclusiv alte servicii): Monitorizare, Studii de teren (inclusiv cercetare arheologică preventivă), Expertizare tehnică, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție, Asistență tehnică: 308.031.720 lei fără TVA;

- în valoarea estimată nu au fost cuprinse „cheltuielile diverse si neprevăzute”.

Sursele de finanțare sunt reprezentate de alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, alocații de la bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești, precum și „alte surse legal constituite identificate pe parcurs”.

Data limită de depunere a ofertelor este 09.05.2022, ora 15:00.

DURATA TOTALĂ A CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI.

Criterii de atribuire: Componenta financiară - 55 % / Propunerea tehnică - 45%.