Luni începe Evaluarea Națională pentru elevii clujeni din clasele a II-a

În perioada 13-29 mai 2024, la nivelul județului Cluj, 6588 de elevi din clasele a II-a, dintre care 4699 de elevi din mediul urban și 1889 de elevi din mediul rural, vor susține evaluările specifice, la finalul clasei a II-a, desfășurate potrivit calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3771/9.02.2024.

La nivelul municipiului Cluj-Napoca, Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a, va fi susținută de către 3512 de elevi, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private.

Luni, 13 mai 2024, elevii claselor a II-a vor susține prima probă scrisă, la Limba română/ Limba Maternă, privind evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise.  Marți, 14 mai 2024, se va desfășura proba de evaluare a competențelor de receptare a mesajelor citite, la disciplina Limba română, iar miercuri, 15 mai 2024, va avea loc proba de evaluare a competențelor de receptare a mesajelor citite, la Limba Maternă. Joi,16 mai 2024, elevii claselor a II-a vor susține proba de evaluare a competențelor la disciplina Matematică și Științe ale naturii

Elevii care studiază în limba minorităților naționale vor susține vineri, 17 mai 2023, proba de evaluare a competențelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română.

 

Administratorii acestor evaluări naționale standardizate sunt învățătorii claselor a II-a. Fiecare administrator de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă și care are responsabilitatea de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare standardizată la nivelul clasei.  Pentru elevii claselor a II-a, timpul alocat fiecărei probe este de 30 de minute.

Rezultatele obținute de către elevi la aceste probe nu se consemnează în catalogul clasei și nu se afișează. Aceste rezultate se comunică individual fiecărui elev și părinte, având drept scop evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a pentru disciplinele: limba română, limba maternă și matematică.

„Recomand cadrelor didactice și părinților să aprecieze aceste evaluări pentru relevanța lor stadială, în vederea elaborării planurilor individualizate de învăţare, acolo unde acestea se impun, deoarece aceste evaluări permit cunoașterea nivelului competenţelor dobândite de elevi până în acest moment. Totodată, au un rol diagnostic pentru cadrele didactice, care pot valorifica rezultatele la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, prin măsuri specifice luate la nivelul fiecărei clase de elevi, scopul fiind acela de a optimiza progresul fiecărui elev”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Te-ar putea interesa și: