A început înscrierea copiilor la creșe și grădinițe

 

Potrivit ISJ Cluj, înscrierea copiilor nou veniți în creșe și grădinițe, conform calendarului aprobat, începe în data de 27 mai 2024 și se desfășoară în trei etape, astfel:

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri (27 mai – 14 iunie 2024)

Copiii sunt înscrişi în această etapă pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ preuniversitar de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi a celor trei opţiuni exprimate, în limita locurilor din planul de şcolarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

27-31 mai 2024 – COLECTAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

3-12 iunie 2024 – PROCESAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

  • 3 – 5 iunie 2024 - procesarea cererilor din faza I - prima opţiune
  • 6-10 iunie 2024 - procesarea cererilor din faza a II-a - a doua opţiune
  • 11-12 iunie 2024 - procesarea cererilor din faza a III-a - a treia opţiune

Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri (14 iunie 2024, ora 14:00)

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri (17 iunie-5 iulie 2024)

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi a celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

COLECTAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE (17-21 iunie 2024)

PROCESAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE de către comisia de înscrieri din unitatea de învățământ (24 iunie-4 iulie 2024)

  • 24-26 iunie 2024 - procesarea cererilor din faza I - prima opţiune
  • 27 iunie- 1 iulie 2024 - procesarea cererilor din faza a II-a - a doua opţiune
  • 2-4 iulie 2024 - procesarea cererilor din faza a III-a - a treia opţiune

Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri (5 iulie 2024, ora 14:00)

Etapa de ajustări (19-29 august 2024)

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de I.Ș.J. Cluj şi în baza dosarelor depuse de părinţi la registratura Inspectoratului  Școlar Judeșan Cluj. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

  • copiii care au rămas nerepartizaţi după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani şi de 5 ani;
  • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învăţământul preşcolar.

Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere rămase după etapa de ajustări (14 iunie 2024, ora 14:00)

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar, pe grupe de vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

În județul Cluj, numărul grupelor pentru nivelul preșcolar este de 1.098 grupe, iar pentru nivelul antepreșcolar sunt prevăzute 197 de grupe, aferente  anului școlar 2024-2025.

Informații utile pentru părinți, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, www.isjcj.ro

Te-ar putea interesa și: