Un sat din judeţul Cluj va beneficia de apă şi canalizare

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe a semnat certificatul de urbanism necesar în vederea introducerii rețelelor de apă și canalizare în satul Straja din comuna Căpușu Mare.

“Înfiinţarea de noi reţele de apă şi canalizare constituie un element esenţial în modernizarea infrastructurii publice de bază, în beneficiul direct şi imediat al sănătăţii şi confortului populaţiei, dar şi pentru siguranţa mediului şi protejarea surselor de apă, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj”, a declarat Tişe.

Situată la cca. doi km de reședința comunei, localitatea Straja nu dispune în prezent de rețele centralizate de alimentare cu apă și canalizare, motiv pentru care aprovizionarea cu apă potabilă și deversarea apelor uzate menajere se realizează în mod individual și neunitar.

Proiectul propus prevede realizarea unei aducțiuni de apă și a unei rețele de canalizare în lungime de peste 3.000 m, fiecare, care să fie conectate la rețelele publice existente în Căpușu Mare și aflate în administrarea Companiei de Apă „Someș”, societate al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean. Totodată, vor fi realizate branșamentele de apă și racordurile la canalizare pentru gospodăriile și pentru ceilalți consumatori din localitate.