O nouă comună din Cluj va fi racordată 100% la reţeaua de apă potabilă a judeţului

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe a semnat certificatul de urbanism necesar derulării proiectului de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă în satele Mureșenii de Câmpie, Băgaciu și Pălatca din comuna Pălatca.

"Această nouă investiţie ne apropie şi mai mult de dezideratul nostru care vizează racordarea tuturor localităţilor judeţului la reţeaua publică de apă potabilă. Din acest motiv, susţinem iniţiativa demarată de autorităţile locale din comuna Pălatca şi orice alte proiecte de investiţii care contribuie la creşterea calităţii vieţii locuitorilor de aici", a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe,

În prezent, localitățile componente ale comunei Pălatca beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă, însă, datorită edificării de noi construcții, dar și pentru racordarea unor case aflate în zone mai izolate, autoritatea locală a inițiat un proiect edilitar de extindere a rețelei.

Astfel, este vizată prelungirea conductelor de apă existente pe raza localităților Mureșenii de Câmpie și Băgaciu, dar și în zona „Poderei” din satul Pălatca, astfel încât toate gospodăriile de aici să fie racordate la rețeaua publică de apă.

După finalizarea investiției, noua rețea edilitară, în lungime totală de cca. 8.100 de metri, va fi preluată de către Compania de Apă „Someș”, operator regional care va asigura distribuția apei potabile în regim continuu.