Primăria dublează anul acesta „Programul Alimente” pentru clujenii cu venituri reduse

Emil Boc a anunţat că Primăria dublează anul acesta „Programul Alimente” pentru clujenii cu venituri reduse.

Programul Alimente presupune acordarea unui beneficiu social sub formă de tichete sociale pentru categoriile de persoane vulnerabile din municipiu. Prin modificările aduse în acest an programului social, se majorează sprijinul financiar de la 100 lei/an la 200 lei/an și crește nivelul veniturilor nete până la care poate fi accesat acest ajutor.

Pot beneficia de Programul Alimente următoarele persoane:

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;

c) șomeri înregistrați (cu/fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1.386 lei/membru de familie;

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

e) victimele traficului de persoane;

f) victimele violenței domestice.

Acest program este susținut din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. Tichetele se acordă o singură dată pe an, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în buget. Distribuirea tichetelor sociale se face prin intermediul DASM.