Se apropie ultima zi în care se pot depune cereri pentru acordarea tichetelor sociale în programul „Alimente”

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a dublat cuantumul tichetelor sociale pe suport electronic în cadrul Programului social „Alimente” de la 200 lei/an/beneficiar la 400 lei/an/beneficiar, după intrarea în vigoare a Hotărârii de Consiliu local a Municipiului Cluj-Napoca nr. 791/2022.

În perioada aprilie - 11 octombrie au fost înregistrate 7190 cereri eligibile pentru care se va transfera diferența de 200 lei, în timp ce pentru cele 507 cereri eligibile care au depuse din 12 octombrie până la sfârșitul lunii se va transfera direct suma de 400 lei.

Până în 29 noiembrie 2022, formularele de cerere și declarația pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale se pot ridica și depune la:

- Centrul de Informare pentru Cetățeni (strada Moților nr. 7) - Registratura Primăriei Municipiul Cluj-Napoca;

- la primăriile de cartier

- și la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada Venus f.n.)

În conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018, modificată prin HCL nr.169/2022 pot fi beneficiare ale programului social „Alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane:

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoană singură sunt de până la 2.053 lei și de până la 1.386 lei/membru de familie;

c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2.053 lei și de până la 1.386 lei/membru de familie;

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

e) victimele traficului de persoane;

f) victimele violenței domestice.

Toți beneficiarii programului sunt informați și prin invitații scrise, trimise prin poștă, să se prezinte la unul din centrele de distribuție arondate pentru a ridica tichetele sociale. Este necesar ca aceștia să se prezinte cu buletinul/cartea de identitate, în original.

Formularul de cerere/declarație pe propria răspundere poate fi descărcat și de pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, www.primariaclujnapoca.ro , de la secțiunea Comunitate/Social/Tichete sociale pentru alimente sau de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală, de la adresa: http://dasmclujnapoca.ro/formulare/

Locațiile de unde pot fi ridicate cardurile (tichetele sociale pe suport electronic) din Programul „Alimente” al Primăriei muncipiului Cluj-Napoca:

1. Clubul pensionarilor Mănăștur, str. Arinilor, nr. 11

2. Clubul pensionarilor Mărăști, str. Aurel Vlaicu, nr. 3A

3. Clubul pensionarilor Horea, str. Horea, nr. 108

4. Sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, str. Venus FN (intrarea dintre nr. 20-22 – ghișeul nr. 5)

Program ridicare carduri:

- Luni, marți, miercuri între orele 08:30-15:30

- Joi între orele 08:30-16:30

- Vineri între orele 08:30-14:00