Proiect amplu al Consiliului Județean Cluj pentru revitalizarea Parcului Etnografic

 

Parcul Etnografic Național "Romulus Vuia" - primul muzeu în aer liber din România, înfiinţat la 1 iunie 1929, ca secție a Muzeului Etnografic al Ardealului, prin hotărârea Ministerului Cultelor şi Artelor, este oinstituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

Parcul este structurat în două sectoare. Primul sector include instalaţii tehnice şi ateliere ţărăneşti databile în perioada  secolelor XVIII-XX, care ilustrează tehnicile tradiţionale de prelucrare a lemnului şi a fierului, de obţinere a aurului, de prelucrare a ţesăturilor de lână, a lutului, a pietrei, de măcinare a cerealelor şi de obţinere a uleiului comestibil. Al doilea sector conţine gospodării ţărăneşti tradiţionale reprezentative pentru zone etnografice distincte din Transilvania, cuprinzând construcţii datate în perioada secolelor XVII-XX, echipate cu întregul inventar gospodăresc necesar.

Selectate riguros, cu discernământ şi probitate ştiinţifică, în urma unor îndelungate campanii de cercetare, de către trei generaţii de muzeografi etnografi, stimulaţi de devotamentul profesional al unor personalităţi marcante, de talia regretatului Valeriu Butură, construcţiile expuse - majoritatea datate prin inscripţii - se numără printre cele mai vechi şi mai valoroase monumente de arhitectură din patrimoniul etnografic al României.

Consiliul Județean Cluj intenționează depunerea spre finanțare a unui proiect de revitalizare a zonei Parcului Etnografic, urmare a unui concurs de soluții organizat anterior și care a avut ca scop selectarea celei mai bune soluții de dezvoltare a zonei turistice.

Pentru a identifica dacă investiția propusă beneficiază de susținerea entităţilor implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri etc.), se impune conștientizarea mediului local, prin supunerea investiției consultării publice pentru 30 de zile.

FIȘĂ DE PROIECT

 

Titlu proiect: REVITALIZAREA ZONEI PARCULUI ETNOGRAFIC NAȚIONAL ”ROMULUS VUIA” – PĂDUREA HOIA DIN CLUJ-NAPOCA

Sursă de finanțare: Programul Regional 2021 - 2027 și bugetul Consiliului Județean Cluj

Durată totală proiect: 36 de luni

Obiect 1

Amenajare pădure-parc Hoia Est

INTERVENȚII PRINCIPALE PROPUSE

 • Reamenajare Aleea Muzeului Etnografic;
 • Reamenajare strada Nicolae Pătrașcu;
 • Amenajări exterior Pajiștea Hoia Est și Scena 1 din Hoia;
 • Întreținere și accesibilizare Pădurea Hoia Est;
 • Căsuță în copac – loc de joacă;
 • Turn de joacă;
 • Turn de observare păsări;

Obiectul 2

Sectorul pentru Activități Tradiționale

INTERVENȚII PRINCIPALE PROPUSE

 • Curtea pentru evenimente:
 • Șură de joc
 • Pavilion
 • Grup sanitar public
 • Curtea pentru ateliere meșteșugărești și bucătării tradiționale:
 • Ateliere meșteșugărești (atelier de ceramică, de prelucrare a lemnului, de prelucrare a textilelor, de pictură pe sticlă și lemn, de tradiții)
 • Cuptor de ceramică
 • Bucătărie experimentală
 • Cuptor de pâine
 • Afumătorie
 • Fântână
 • Magazin produse tradiționale