Noutăți pentru cei înscriși în programul Rabla Local

 

Primăria Cluj-Napoca anunță solicitanții de finanțare care au domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca și s-au înscris în aplicația pusă la dispoziție de către AFM că, pentru a beneficia de prima de casare, trebuie să urmeze următorii pași:

 Solicitanții de finanţare care se regăsesc pe lista transmisă de AFM vor primi un link personalizat, pe adresa de e-mail cu care s-au înscris la AFM.

 În termen de 20 de zile de la primirea e-mailului de la Primăria Municipiului Cluj Napoca:

1. deschid un cont de utilizator pe portalul Primăriei Cluj-Napoca, dacă nu dețin în momentul primirii emailului;

2. accesează link-ul primit și completează declarația pe proprie răspundere;

3. semnează electronic declarația pe proprie răspundere, utilizând contul de pe portalul Primăriei Cluj-Napoca, acest cont având rol de semnătură electronică extinsă;

4. anexează, dacă este cazul:

  • acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului, dacă este cazul;
  • hotărârea judecătorească rămasă definitivă sau certificatul de moștenitor, în cazul solicitantului de finanțare care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii succesoarale, dacă este cazul;
  • împuternicire notarială, dacă este cazul; dacă e cazul certificat de atestare fiscală de la ANAF

5. transmit on-line declarația și documentele anexate;

 După transmiterea datelor, unii solicitanți vor trebui să trimită clarificări cu privire la seria de șasiu sau la calitatea de moștenitor al mașinii.

 După transmiterea declarației, solicitanții de finanțare declarați eligibili vor primi pe e-mail un link personalizat prin care pot accesa și completa contractul de finanțare.

 Solicitantul de finanțare transmite contractul semnat electronic în termen de 30 de zile de la primirea linkului. Semnarea contractului de finanțare se face utilizând contul de pe portalul Primăriei Cluj-Napoca, acest cont având rol de semnătură electronică extinsă.

 Solicitantul de finanțare care a transmis contractul semnat electronic va primi pe e-mail contractul de finanțare semnat de către Municipiul Cluj-Napoca și un link pe care va încărca dovada radierii din circulaţie a autovehiculului uzat, certificatul de distrugere și un extras de cont.

 În termen de 60 de zile, de la data primirii contractului de finanțare semnat de către Municipiul Cluj-Napoca, beneficiarul:

  • va preda spre casare autovehiculul uzat;
  • va radia din circulaţie autovehiculul uzat;
  • va scoate autovehiculul uzat din evidenţa fiscală a Municipiului Cluj-Napoca;
  • va încărca pe linkul primit:
  • dovada radierii din circulaţie a autovehiculului uzat,
  • certificatul de distrugere și
  • un extras de cont.

În termen de 30 de zile de la data încărcării de către solicitantul de finanțare a dovezii radierii din circulaţie a autovehiculului uzat, a certificatului de distrugere și extrasului de cont, Primăria Municipiului Cluj-Napoca acordă stimulentul pentru casare, în cuantum de 3.000 lei.

 DUPĂ PRIMIREA PRIMULUI EMAIL, cei care doresc să depună fizic dosarul, vor putea veni la sediul Primăriei de pe strada Moților nr. 1-3, sala 29A. Programul va fi următorul: - luni, marți, miercuri și vineri – între orele 10.00 – 14.00; - joi – între orele 15.00 – 17.30.

 Pentru detalii suplimentare despre Programul Rabla Local, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0264596031.