Au început lucrările la noul pod din localitatea Pâglișa. Circulația rutieră, asigurată pe un pod provizoriu

Consiliul Județean Cluj a demarat lucrările de demolare a podului situat pe drumul județean DJ 161, la kilometrul 30+977, în localitatea Pâglișa, și construirea unuia nou pe același amplasament.

Necesitatea reabilitării complete a podului a fost determinată de starea avansată de degradare în care se afla acesta. Astfel, în baza propunerii experților în domeniu, s-a luat decizia demolării vechiului pod și construirii unui pod nou.

Noul pod va avea o lungime de 34,60 metri și o singură deschidere în lungime de 25,40 metri, o deschidere reprezentând distanţa între două picioare de pod. Partea carosabilă va avea lățimea de 7,80 metri.

De asemenea, construcția noului pod prevede două trotuare cu o lățime de 1,15 metri și două grinzi pentru montarea parapeților direcționali, respectiv pietonali.

Calea de rulare este prevăzută cu hidroizolație performantă, protecție hidroizolație și două straturi de asfalt.

Nu în ultimul rând, se vor executa lucrări de amenajare a albiei prin realizarea de ziduri de dirijare.

În perioada execuției lucrărilor la noul pod circulația rutieră va fi asigurată de un pod provizoriu în lungime de 14,80 metri, amplasat în amonte de podul existent și care va fi realizat din elemente prefabricate.

Lucrările sunt executate de SC ZSN Cardinal SRL și au o valoare de 6.305.521,88 de lei (fără TVA), finanțarea fiind preconizată a fi asigurată prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, dar și din bugetul local. Durata maximă de execuție a lucrărilor este de 36 luni.