Studenții cer bursă minimă de 838 de lei

Potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392/2017, nicio bursă acordată studenţilor din fondurile de la bugetul de stat nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit de CNFIS, în baza cheltuielilor de cazare şi masă. 

"Este lipsit de orice dubiu impactul pe care bursele îl au în sprijinirea studenţilor şi creşterea calităţii învăţământului superior, un policy brief proaspăt lansat de experţii de la UEFISCDI demonstrând cu claritate corelaţia dintre bursa socială şi performanţele academice. Într-o perioadă în care vorbim extrem de des şi pe bună dreptate de rezilienţă, trebuie să conştientizăm că o societate rezilientă presupune cu necesitate o societate educată, cu cetăţeni capabili să se adapteze şi să facă faţă schimbărilor. Fără un sistem de învăţământ superior echitabil, demersul nu poate fi unul de succes", a declarat Horia-Şerban ONIŢA, preşedintele ANOSR. 

Astfel, bursele studenţeşti reprezintă unul dintre principalele politici de intervenţie a statului pentru încurajarea performanţei şi asigurarea echităţii în învăţământul superior, sprijinind accesul, parcurgerea şi finalizarea studiilor.

"38% dintre studenţii români (media UE - 29%) au probleme financiare moderate, cu mult peste media europeană, aspect care poate periclita finalizarea studiilor (conform datelor furnizate prin Eurostudent), în contextul în care la nivelul UE, cea mai mare pondere de studenţi ale căror familii au o situaţie financiară medie, bună sau foarte bună se regăseşte în România, Slovacia şi Lituania. Ţinând cont de asumările României în cadrul Declaraţiei Ministeriale de la Roma (2020) privind viitorul Spaţiului European al Învăţământului Superior, dar şi de provocările generate de contextul pandemic, ANOSR solicită prioritizarea sistemului naţional de acordare a burselor în vederea asigurării unei incluziuni reale în sistem, în beneficiul întregii societăţi", potrivit comunicatului citat.