Se eliberează abonamentele gratuite pentru pensionari

Potrivit Companiei de Trasport Public Cluj-Napoca anuntă faptul că, începând cu data de 16.11.2020 se vor eliberara abonamentele pentru transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, valabile pentru anul 2021.

Astfel, încărcarea abonamentelor pe cardurile de călătorie se face la unul dintre centrele de ticketing ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. la solicitarea persoanelor în baza următoarelor documente:

Buletin/Carte de identitate în original și copie (copia se reține la ghișeu);

Cupon de pensie din luna anterioară solicitării (original și o copie);

Decizia de pensionare pentru cei care nu au mai avut abonamentul gratuit, copie (se reține);

Decizia medicală pentru pensionarii de boală, copie (se reține);

Decizie de pensie de urmaș, copie (se reține);

Cardul de transport emis anterior (petru beneficiarii care nu sunt la prima solicitare de emitere a unui card de călătorie);

Cerere emitere card, pentru persoanele care nu dețin card (pusă la dispoziție la centrul de vanzare)

Primul card emis nu se plătește;