Proiectul de Sprijin pentru pregătirea Proiectului Regional Cluj - Sălaj din cadrul POIM a fost finalizat

Joi, 23 iunie, la sediul Companiei de Apă Someș S.A., a avut loc o conferință de presă organizată cu ocazia finalizării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Proiectul s-a derulat în perioada 2015-2022, fiind în valoarea de 8.814.940,33 fără TVA, finanțat prin sume nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Structura de finanțare a acestui proiect este compusă din: 85% valoare eligibilă nerambursabilă UE, 14% valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, 1% valoarea cofinanțării eligibile a Consiliului Județean Cluj și a Consiliului Județean Sălaj.

compania de apa somes

Obiectivele specifice ale Proiectului de sprijin au vizat trei activități principale: elaborarea studiului de fezabilitate complet pentru investițiile POIM, sprijin pentru realizarea Aplicației de Finanțare până la aprobarea finală, respectiv elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare din Planul de Achiziții și sprijin pe perioada procesului de licitare-contractare.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui, are o valoarea totală de 404.431.755 EUR (fără TVA).

„Acest proiect a început în 2015. A fost semnat de companie împreună cu Ministerul Dezvoltării și Ministerul Fondurilor Europene. Acest proiect a stat la baza obținerii aplicației de finanțare pentru Proiectul Operațional Infrastructura Mare. El s-a închis în acest an. Au trecut cei 7 ani din 2015. Este un proiect major. Inițial au fost 355 de milioane de euro, dar ulterior printr-o Hotărâre de Guvern s-a majorat cu încă 40 de milioane de euro din cauza prețurilor crescute la materiii prime și materiale pe piața internă și externă”, a declarat Directorul General al Companiei de Apă Someș S.A., Călin Neamțu, pentru Napoca Live.

Obiectivul general al proiectului major de investiții vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populației în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerinețele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Proiectul Regional Cluj-Sălaj din cadrul POIM 2014-2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei desertive de Compania de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum și la eliminarea vulnerabilităților prezente în particul ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.