Programe şi politici sociale continuate de Primăria din Cluj în acest an

A fost adoptat proiectul de buget pentru 2022 al municipiului Cluj-Napoca. Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2022 este 2.148.607.224 RON, respectiv 434.483.383 EURO.

Pe lângă obiectivele de investiții, bugetul municipiului cuprinde și finanțările pentru continuarea unor programe și politici sociale consacrate deja la nivelul orașului:

- Programul de acordare de burse sociale pentru elevii clujeni;

- Programul de asigurare a gratuității la transportul în comun pentru elevi, studenți, pensionari, șomeri;

- Transport pentru elevii din familii defavorizate şi pentru elevii cu nevoi speciale;

- Autobuze școlare dedicate transportului elevilor;

- Alocarea de fonduri de la bugetul local pentru ONG-uri și instituții care desfășoară activități sociale;

- Facilitarea accesului la servicii de sănătate;

- Ajutorul pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială;

- Programul social „Alimente” pentru persoane defavorizate;

- Suport pentru persoanele defavorizate (venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței, masa la cantina de ajutor social în regim de gratuitate și în regim de plată parțială, tichete de grădiniță etc);

- Rechizite pentru copiii din familii defavorizate;

- Servicii stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse;

- Programul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;

- Programul de cumpărare de locuințe sociale de pe piața liberă.

Proiectul de hotărâre, anexele și bugetul pot fi consultate AICI.