O nouă materie va deveni obligatorie. Va include mai multe module, printre care şi educaţia sexuală

Ministerul Educaţiei va introduce disciplina obligatorie, Educaţie pentru viaţă.

Educaţie pentru viaţă, va cuprinde mai multe module, precum educaţie civică, educaţie sanitară, educaţie sexuală, educaţie pentru alimentaţie sănătoasă, educaţie pentru prim-ajutor, educaţie juridical, educaţie financiară, educaţie rutieră şi educaţie civică.

„În România, ca de altfel în orice stat civilizat, programele şcolare sunt atributul specialiştilor din Ministerul Educaţiei. Legea educaţiei naţionale (LEN) prevede la art 65. alin. (4) că planurile cadru şi programele şcolare sunt elaborate de către organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei.

Tot LEN, la art. 5 alin. (1), prevede că, în domeniul educaţiei, dispoziţiile LEN prevalează asupra oricăror altor prevederi normative. În cazul unui conflict între acestea se aplică dispoziţiile Legii educaţiei naţionale. Pe această bază legislativă, Ministerul Educaţiei îşi asumă promovarea unei discipline obligatorii - Educaţie pentru viaţă, care să cuprindă, de la clasa a V-a până la clasa a XII-a, module obligatorii, adaptate vârstei elevilor”, a declarat Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, potrivit Monitorul de Cluj.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a menţionat că, părinţii îşi pot retrage copiii de la modulul de Educaţie sexuală.

„În acest fel, vom putea armoniza necesitatea unui curriculum adaptat nevoilor societăţii actuale şi, în special, necesităţilor elevilor, evitând supraîncărcarea programei şcolare cu un număr excesiv de discipline. Pe principiul orei de religie, în cazul părinţilor care optează expres, în scris, pentru a-şi retrage copiii de la modulul de Educaţie sexuală, elevii nu ar avea afectată nota obţinută la Educaţie pentru viaţă, nota finală aferentă disciplinei urmând a fi calculată pe baza notelor obţinute pentru n-1 module”, a explicat Ministrul Educaţiei.