Numărul de elevi din clasele din liceu se va reduce

Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că, numărul de elevi din clasele de început de ciclu în învăţământul liceal cu frecvenţă - zi se va reduce.

Conform unui comunicat de presă, numărul de elevi în clasă se va reduce de la 28 la 24 pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional, precum şi pentru filiera vocaţională - profil sportiv, teologic, pedagogic şi învăţământul liceal de artă, de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

„Joi, 21 ianuarie 2021 a fost transmis la Monitorul Oficial Ordinul de Ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică OMEC nr. 5599/2020”, a declarat Ministrul Educaţiei.

Sorin Mihai Cîmpeanu a mai adăugat faptul că, activităţile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar au fost decalate corespunzător.

Inspectoratele şcolare vor transmite până în data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educaţiei proiectele planurilor de şcolarizare revizuite conform noilor reglementări.

Ministrul Educaţiei a mai precizat că această decizie se va aplica anul viitor, când se vor forma clasele IX.