Noile regulamente de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele

Potrivit actului normativ pus la dispoziție de Consiliul Județean Cluj, una dintre schimbările preconizate pe Lacul Tarnița presupune stabilirea a trei zone de reglementare:

  • ZONA I – care cuprinde zona situată ăn imediata apropiere a barajului la mai puțin de 200 m pe toată lățimea lacului;
  • ZONA II – care cuprinde zona plajelor I,II,III,IV și V la o distanță de 50 m de la mal spre interiorul lacului;
  • ZONA III – care cuprinde toate celelalte enclave și aductiuni, inclusiv coada lacului

De asemenea, se va interzice accesul, navigarea și acostarea ambarcațiunilor și desfășurarea oricărei activități, în zona I cu scopul protejării sursei de apă potabilă a județelor Cluj și Sălaj și interzicerea navigării în zona II, pentru evitarea accidentelor.

Totodată, se va interzice accesul pe lacul Tarnița a oricărui mijloc motorizat care utilizează carburanți fosili cu excepția celor aparținând exclusiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în exercitarea atribuțiilor legale, măsură care va deveni obligatorie și în ceea ce privește Lacul Fântânele. 

„Se pot trimite în scris propuperi, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, până la data de 23.01.2021, prin poştă pe adresa Consiliului Judeţean Cluj, pe e-mail sau la Registratura Consiliului Judeţean Cluj. Materialele depuse vor purta menţiunea Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele, precum și a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în executare”, declară Alin Tișe.