Ministerul Sănătăţii a finalizat procedura privind testarea în şcoli

Ministerul Sănătăţii a anunţat faptul că, a finalizat procedura de lucru privind realizarea testării rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unităţile de învăţământ.

”Ministerul Sănătăţii a finalizat Instrucţiunea privind procedura de lucru privind realizarea testării rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unităţile de învăţământ. Instrucţiunea are ca scop asigurarea unui cadru unitar de realizare a activităţii de testare a elevilor prin teste rapide antigen, din salivă, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ”, a transmis, vineri, Ministerul Sănătăţii. 

Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va realiza în prima şi în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, respectiv luni şi joi.

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se va organiza procesul de testare.

"Testarea se va efectua în sala de clasă/grupă, de către cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unităţii de învăţământ, la începutul orelor de program. Testarea propriu-zisă este simplă şi uşor de executat, fără a necesita cunoştinţe medicale de specialitate", a mai transmis Ministerul Sănătăţii.

Personalul unităţilor învăţământ va fi instruit privind colectarea testelor utilizate, acestea fiind considerate deşeuri medicale cu potenţial infecţios.

Testele se vor arunca în coşuri de gunoi prevăzute cu capac şi pedală prevăzute cu sac de gunoi, şi vor fi colectate şi eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Procedura de testare a elevilor se va încheia cu dezinfecţia corectă a mâinilor.

Ministerul precizează şi care este procedura în cazul elevilor cu test antigenic rapid din salivă pozitiv:

a) Cadrul medical/persoanele responsabile desemnate vor anunţa imediat părinţii/reprezentantul legal al elevului;

b) Elevul va fi izolat în cabinetul medical sau în spaţiul special desemnat şi organizat, unde va fi monitorizat monitorizat de către un cadrul medical sau persoanele special desemnate, conform prevederilor prevăzute la punctul VI – Protocoale, subpunctul 4 - Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 din Anexa la Ordinului comun MS/MEC/5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

c) Cadrul medical sau, după caz, persoanele responsabile desemnate din cadrul unităţii învăţământ vor solicita la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuarea testării prin metoda RT-PCR elevului.

”Unităţile de învăţământ din sistemul public şi privat vor raporta direcţiilor de sănătate publică judeţene si a municipiului Bucureşti, cazurile cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din salivă, în vederea testării prin metoda RT-PCR. Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura testarea prin RT-PCR a elevilor cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din salivă”, a mai transmis Ministerul Sănătăţii.

Instituţia a precizat că direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor coordona din punct de vedere metodologic, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, testarea pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unităţile de învăţământ.

De asemenea, vor asigura instruirea cadrelor medicale şi a persoanelor desemnate din unităţile de învăţământ privind modalitatea de utilizare a testelor antigen de salivă.