Institutul Oncologic din Cluj oferă asistenţă medicală pacienţilor oncologici refugiaţi din Ucraina

Cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită azilul în România (potrivit Legii nr. 122/2006) au dreptul de a beneficia de aceleași servicii medicale, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli cronice, prin sistemul naţional de asistență medicală.

Pacienții oncologici străini sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina sunt așteptați la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca unde vor fi tratați gratuit. De asemenea, Institutul pune la dispoziția pacienților un translator pentru limba ucraineană (Dr. Bandi Mariana) și pentru limba rusă - Dr. Domnica Carpov, Dr. Ion Cojocaru și Dr. Tatiana Cirimpei. 

Ordonanța de urgență nr. 15/2022 din 27 februarie 2022 – publicată în Monitorul Oficial nr. 193 – Conform dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (4) din O.U.G. privind acordarea de sprijin și asistenţă umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, prevede următoarele:

[...] (1) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi CARE NU SOLICITĂ O FORMĂ DE PROTECȚIE potrivit Legii nr. 122/2006 privind AZILUL în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, de asigurarea următoarelor utilităţi de primă necesitate pe perioada staţionării temporare”;

[...] (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de aceleaşi servicii medicale ca asiguraţii români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative” [...]