Elveţia va introduce România pe lista ţărilor cu grad ridicat de risc epidemiologic

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că autorităţile federale elveţiene au revizuit condiţiile de intrare pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, în contextul pandemiei de COVID-19. Măsurile se aplică şi pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein.

Potrivit unui comunicat MAE, care citează informaţiile transmise de către autorităţile elveţiene, începând cu data de 22 martie 2021, ora 00:00, România va fi inclusă pe lista statelor/regiunilor cu grad ridicat de risc epidemiologic. Astfel că, toate persoanele (cu excepţia copiilor sub 12 ani) care în ultimele 10 zile anterior intrării pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene s-au aflat, pentru mai mult de 24 de ore, pe teritoriul unor state sau regiuni cu grad ridicat de risc epidemiologic, printre care şi România, trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test molecular de tip PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării pe teritoriul elveţian.

Documentul care atestă rezultatul unui test trebuie să includă următoarele informaţii: numele, prenumele şi data naşterii persoanei testate; data şi ora prelevării testului; tipul testului şi rezultatul testării.

Suplimentar măsurii prezentării unui test molecular cu rezultat negativ pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, persoanele care sosesc în Confederaţia Elveţiană dintr-un alt stat sau regiune cu grad ridicat de risc epidemiologic, printre care şi România, vor efectua o perioadă de carantină de 10 zile.

De asemenea, măsura carantinei poate fi redusă, dacă persoanele supuse acestei măsuri vor efectua în cea de-a 7-a zi de carantină, un test pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 (de tip antigen rapid sau PCR), pe cheltuiala proprie, iar rezultatul acestuia este negativ.

Persoanele exceptate de la măsura prezentării unui test molecular tip PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 şi de la efectuarea măsurii de carantină sunt:

  • persoanele implicate în asigurarea bunei funcţionări a sistemului medical şi/sau de ordine şi securitate publică şi a sistemului administrativ federal;
  • transportatorii internaţionali de bunuri şi persoane;
  • persoanele care călătoresc în scop profesional sau medical, deplasarea fiind absolut necesară şi neputând suferi amânare;
  • persoanele care revin pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene după ce au călătorit într-un stat/regiune cu risc epidemiologic ridicat din motive profesionale sau medicale absolut necesare şi care nu puteau fi amânate;
  • persoanele care s-au aflat în tranzit direct (pentru mai puţin de 24 de ore) pe teritoriul unui stat/unei regiuni cu grad ridicat de risc epidemiologic;
  • persoanele care tranzitează direct teritoriul Confederaţiei Elveţiene spre alte destinaţii. În acest caz, autorităţile locale pot solicita prezentarea unor documente justificative, care să dovedească necesitatea tranzitării teritoriului naţional (ex.: domiciliu / rezidenţă / drept de şedere / contract de muncă / orice altă dovadă a necesităţii intrării, precum adeverinţa de tratament medical imperios necesar, de studii etc.);
  • persoanele care revin pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene după participarea la un eveniment care a avut loc într-un stat/regiune cu risc epidemiologic ridicat, cu condiţia să prezinte dovezi că participarea şi şederea au avut loc în conformitate cu un plan de protecţie specific.