Mircea Abrudean: Reforma planificării strategice și a bugetării pe bază de performanță cheia succesului pentru România

 

Secretariatul General al Guvernului împreună cu Banca Mondială organizează, în perioada 11 – 12 martie 2024, Conferința internațională privind „Bugetarea bazată pe performanță – experiențe internaționale privind operaționalizarea reformei bugetare”.

Evenimentul are loc în contextul implementării reformelor și țintelor asumate de către SGG prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, în implementarea reformelor și țintelor care vizează reforma bugetară la nivelul administrației centrale.

La eveniment participă experți și personalități importante în  domeniul menționat, atât pe plan internațional cât și național, reprezentanți ai Băncii Mondiale și instituțiilor publice relevante pentru procesul bugetării bazate pe rezultate.

Alături de Ministerul Finanțelor, SGG și-a asumat un rol central în introducerea planificării strategice ca o condiție necesară pentru îmbunătățirea procesului decizional și pentru tranziția către un buget transparent și previzibil care să stimuleze creșterea calității cheltuielilor publice. Implicarea SGG s-a materializat printr-o serie de activități axate pe două dimensiuni. În primul rând, a fost necesară definirea unui cadru legislativ și metodologic adecvat, care s-a concretizat prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire a Planurilor Strategice Instituționale. În al doilea rând, SGG a derulat, de-a lungul anilor, sesiuni de instruire menite a dezvolta capacitatea ministerelor de a aplica prevederile legale în acest domeniu”.

Aceste măsuri de reformă nu ar fi fost posibile fără sprijinul financiar important venit din partea Uniunii Europene, atât sub forma fondurilor structurale (PODCA 2007-2013; POCA 2014-2020), cât și sub cea a PNRR, iar progresele înregistrate până în prezent ar fi fost dificil de realizat fără sprijinul semnificativ și constant oferit de Banca Mondială în cadrul proiectelor de asistență tehnică derulate.

Prezent la deschiderea Conferinței, Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului, a mulțumit ministerelor de resort, fără implicarea cărora aceste reforme ar fi rămas doar niște deziderate netranspuse în practică, subliniind rolul important și implicarea colegilor din Ministerul Finanțelor, care, la rândul lor, și-au asumat misiunea dificilă de a operaționaliza reforma bugetului prin introducerea bugetării bazate pe performanță.

 “Progresele înregistrate în acest domeniu, materializate prin elaborarea Planurilor Strategice Instituționale ca documente de management și fundamentare a bugetului pe programe sunt importante, dar reforma încă nu este încheiată și sunt necesari pași suplimentari care să asigure transpunerea în practică a prevederilor legale și metodologice, dincolo de orizontul de implementare a PNRR. Sustenabilitatea pe termen lung a acestor reforme depinde de implicarea consecventă a tuturor factorilor relevanți pentru acest proces, pentru ca reforma planificării strategice și a bugetării pe bază de performanță să devină o poveste de succes cu care România să se poată mândri”, a declarat Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului.

Te-ar putea interesa și: