Inspectorii de muncă au aplicat amenzi de peste 700.000 de lei în benzinării din toată ţara

Inspectorii de muncă au aplicat amenzi de peste 700.000 de lei în benzinării din toată ţara în urma neconformităţilor depistate în timpul controalelor efectuate săptămâna trecută.

Potrivit unui comunicat al Inspecţiei Muncii, în perioada 15 - 22 iulie 2022 s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730. Campania s-a desfăşurat în toate judeţele şi a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule.

"Pentru neconformităţile depistate în cadrul campaniei de control, inspectorii de muncă au aplicat 1171 de sancţiuni, din care 1009 avertismente şi 162 amenzi, în valoare totală de 702.300 lei. Pentru remedierea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse 786 de măsuri, iar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse 1038 de măsuri, cu termene de îndeplinire precise. Măsurile dispuse de inspectorii de muncă au termene concrete de remediere a neconformităţilor constatate, iar aceştia vor monitoriza modul în care angajatorii îndeplinesc măsurile dispuse, la termenele scadente", se precizează în comunicatul citat.

Printre neregulile constatate de inspectorii de muncă s-au numărat lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific, documente neactualizate, precum acela privind protecţia împotriva exploziilor şi certificatul de examinare "in situ", pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv, neefectuarea verificării periodice a rezistenţei de dispersie a prizelor de împământare sau lipsa instruirii adecvate în domeniul S.S.M. privind atmosferele explozive.

Reprezentaţii Inspecţiei Muncii au descoperit că lipsesc instrucţiuni privind folosirea surselor de foc deschis (inclusiv pentru fumat) şi indicatoare de semnalizare de securitate şi a zonelor, precum şi marcajele căilor de acces şi de circulaţie. De asemenea, s-a constatat neacordarea echipamentului de protecţie corespunzător, din materiale care nu pot produce descărcări electrostratice, dar şi neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare de către lucrători.

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost depozitarea necorespunzătoare a materialelor inflamabile şi a buteliilor fără gardă de protecţie nedemontabilă, manipulate manual, care nu prezentau capacul de protecţie montat prin infiletare, operatori GPL neautorizaţi şi lipsa autorizaţiei ISCIR la staţia GPL.

În domeniul relaţiilor de muncă, deficienţele cele mai frecvente au fost: nerespectarea dispoziţiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă; nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de rapaus săptămânal şi de sărbătoare legală; neevidenţierea reală, în documentele de evidenţă a timpului de muncă, a numărului de ore efectiv lucrate de către salariaţi; nerespectarea obligaţiei legale de a ţine evidenţa timpului de muncă la locul de muncă; neevidenţierea în documentele de prezenţă a orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă; inexistenţa copiei contractului individual de muncă la locul de muncă; neevidenţierea, în contractul individual de muncă, a programului inegal şi nerespectarea dispoziţiilor legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Rezultatele acţiunii de control vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor expuşi, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de distribuţie a carburanţilor şi creşterea gradului de conformare la obligaţiile legale din domeniul relaţiilor de muncă, scrie Agerpres.

Te-ar putea interesa și: