Ajutoare de stat de peste 230 de milioane de euro pentru România la începutul anului

În comparaţie cu bugetul de aproape 140 de milioane de euro din anul anterior, începutul acestui an aduce un buget total pentru ajutoarele de stat de peste 230 de milioane de euro.

Anul 2021 este un moment bun pentru companiile care vor să acceseze fonduri nerambursabile prin schemele de ajutor de stat în vederea investiţiilor.

„La începutul anului era un buget de 230-250 de milioane de euro pen­tru ajutoarele de stat, mai mult decât bu­getul anual de circa 140 de mi­lioane de euro, deci bani sunt, trebuie doar să fie aplicaţii. Este important să spunem că există bani, există praguri flexibile, iar autorităţile sunt dornice de a finanţa proiecte. Sunt discuţii ca începând cu anul viitor procentul maxim să fie mai mic de 50%, probabil pe la 35% sau 40%, de­pinde ce vom putea negocia între gu­vernul României şi autorităţile de la Bruxelles, dar procentele vor scă­dea pe parcursul timpului, ceea ce înseam­nă că investitorii trebuie să se grăbeas­că. Cu cât prind investiţii în 2021, cu atât mai bine, procentul este maxim. Pro­babil că la anul vor prinde mai puţin“, a explicat expertul ajutoarelor de stat, consultant financiar şi intrapreneur în cadrul casei de avocatură Noerr, Iulian Sorescu.

Iulian Sorescu a precizat că nu există restricţii specifice referitoare pentru sec­toarele care pot obţine finanţare, dar există o listă de activităţi care nu sunt eligibile, precum producţia de alcool şi tutun, producţia de energie sau imobiliare.

„Trebuie să ai profitabilitate ca şi companie. Dacă până anul trecut tre­bu­ia să existe profit în ultimul an fis­cal dinaintea depunerii declaraţiei, de anul trecut lucrurile s-au mai relaxat, ne-a ajutat şi pandemia, iar acum tre­buie să ai profit în cel puţin un an din ultimii trei. (...) Compania trebuie să ai­bă active nete pozitive la finalul anu­lui trecut. Asta înseamnă că nu tre­buie să fi avut pierderi mari de-a lun­gul ultimilor ani, sau să aibă un ca­pital social foarte mare, care să sus­ţi­nă dezvoltarea ulterioară, aces­tea sunt principalele criterii, nu mai avem foar­te multe restricţii ca în anii trecuţi.

De foarte multe ori am păţit să primim investitori care să ne zică că vor să facă proiecte şi spun că vor să inves­teas­că 5 milioane de euro într-un anu­mit domeniu, spre exemplu. Intrând în de­talii, ce înseamnă, ce cuprinde inves­ti­ţia, pe ce perioadă se întinde, am con­sta­tat că proiectele nu erau foarte clar de­fi­nite din prima şi ce este foarte im­portant este să fie clar definit proiectul şi să există aprobarea boardului”, a spus Iulian Sorescu.

De asemenea, Iulian Sorescu a mai precizat că, a văzut un număr din ce în ce mai mare de companii care vor să facă proiecte de investiţii.

„Văd un număr din ce în ce mai mare de companii interesate să facă proiecte de investiţii şi văd că teama pe care am avut-o cu toţii din martie până în iunie anul trecut s-a dus şi încrederea a început să revină în mediul de business. Vedem un număr din ce în ce mai mare de interogări, companii care vin şi ne întreabă cum pot accesa, cum pot primii banii. Sunt din ce în ce mai multe companii care vor să investească, cu sau fără ajutorul de stat“, a explicat Iulian Sorescu.

Te-ar putea interesa și: