Tronsoanele 2 și 3 ale Centurii Metropolitane au fost scoase din nou la licitație: Valoarea lor, actualizată

Tronsoanele 2 și 3 ale Centurii Metropolitane au fost scoase din nou la licitație. Azi, 14 iunie, a fost transmis anunțul de participare către ANAP, în vederea relansării procedurii de achiziție pentru proiectare + execuție.

Cele două tronsoane licitate inițial au fost comasate, iar la valoarea indicatorilor financiari eligibili pentru actualizare din devizul general a fost aplicat indicele de actualizare în procent de 14,8%.

Ulterior anulării procedurilor de achiziție pentru cele două tronsoane „Tronson 2-TR 35 de la km 14+747 (Nod 5 Florești) până la km 24+410 (Nod 10 Calea Turzii) cu drumurile de legatură” și „Tronson 3-TR 35 de la km 24+410 (Nod 10 Calea Turzii) până la km 38+418 (Nod 18-VOCE) cu drumul de legatură B6-legatura TR35 cu Noul Cartier SOPOR, L=1,6 km”, Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă, a efectuat următoarele demersuri pentru continuarea implementării proiectului, după cum urmează:

- s-a făcut un studiu de piață privind costurile practicate la realizarea lucrărilor de construcții (materiale, manoperă, utilaje și transport)

- s-a actualizat valoarea devizului general inițial prin raportare la indicii de cost în construcții publicați de Institutul Național de Statistică (INS). La actualizarea devizului general în funcție de indicele de cost în construcții, s-a ținut cont și de prevederile Legii nr. 500/2022 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare:

„... Art. 43: Condiţii pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget ...Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de cost. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 şi 25....”

- valorile actualizate ale devizului general au fost înaintate beneficiarului final (CNAIR) pentru analiză. După analiza documentației, s-a primit acceptul din partea CNAIR pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general.

În acest sens, UAT-urile vor emite o Hotărâre de Consiliu Local de însușire a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-Etapa I Centura Metropolitana TR35 și Drumuri de legătură”, aprobaţi si eșalonați în Faza I și Faza II prin HG 1315/2022. Ulterior, se vor parcurge etapele de obținere aviz CTE CNAIR, etapa finală fiind emiterea actului normativ pentru actualizare indicatorilor tehnico-economici.

Întreaga documentație de achiziție a fost revizuită ținând cont și de noile valori actualizate.

Cele două tronsoane licitate inițial au fost comasate.

La valoarea indicatorilor financiari eligibili pentru actualizare din devizului general a fost aplicat indicele de actualizare în procent de 14,8%.

Valoarea actualizată a investiției este de 1.145.879.685,65 euro. Valoarea anterioară a fost 998.547.953,25.

“Pentru a câștiga timp în implementarea proiectului Centurii metropolitane, am decis azi reluarea licitației - după ce am finalizat analizele cu Ministerul Transporturilor și CNAIR - sub rezerva aprobării in perioada imediat următoare a hotărârilor de Consiliu local (Cluj-Napoca, Florești, Baciu, Apahida), a avizării CTE CNAIR și a emiterii actului normativ pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Mulțumesc public tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea proiectului centurii metropolitate, colegilor mei din Primăria Cluj-Napoca, proiectanților Centurii și, în mod special, dlui Ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, și dlui Cristian Pistol, director CNAIR, și echipelor tehnice de la Ministerul Transporturilor și CNAIR.

Centura metropolitană a Clujului are o importanță majoră pentru descongestionarea traficului și pentru dezvoltarea economică a Clujului. Având în vedere complexitatea deosebită a proiectului (5 tunele, drumuri de legătură, noduri rutiere, relief dificil), au fost întreprinse toate demersurile tehnice și legale posibile pentru a face proiectul cât mai atractiv cu putință pentru companiile de construcții în domeniu”, a transmis Primarul Clujului, Emil Boc.