Strategia de modernizare a serviciului public de alimentare cu energie termică din Cluj, aprobată

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a anunţat că, ieri, în şedinţa de Consiliu Local, a fost aprobată Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022-2030 și perspectivă 2050.

“O preocupare majoră la nivelul municipalității o reprezintă eficientizarea funcționării sistemului de producere şi transport a energiei termice, iar acest demers presupune realizarea de lucrări de investiții, mai exact de modernizare a echipamentelor și a rețelelor existente.

În acest context, având în vedere necesitatea și intenția Municipiului Cluj-Napoca de a moderniza sistemul local de termoficare, a fost elaborată Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022-2030 și perspectivă 2050

Principalul scop al strategiei este stabilirea unei direcții de dezvoltare pe termen mediu și lung care să asigure alinierea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică la țintele și angajamentele europene de decarbonizare a serviciilor publice în același timp cu creșterea calității serviciilor și scăderea costurilor de operare”, a anunţat Tarcea, pe pagina de Facebook.

Pentru scenariul de implementare recomandat, valoarea pachetului de măsuri cuprinse în strategie este de 205.716.000 euro pentru perioada 2022-2030, din care valoarea estimată a studiilor de fezabilitate este de 3.040.000 euro. 

Pentru fiecare din investițiile propuse se vor identifica la momentul elaborării studiului de fezabilitate programele de finanțare care susțin modernizarea şi eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătăţirea eficienţei energetice și tranziția spre neutralitate climatică.

În ceea ce privește subvenția acordată de la bugetul local serviciului de termoficare, raportat la nivelul actual al prețurilor de livrare, în ipoteza în care acesta rămâne neschimbat, subvenția poate scădea după implementarea investițiilor din perioada 2022-2030 cu 43%.