O nouă investiție în sistemul de alimentare cu apă într-o comună clujeană

Compania de Apă „Someș” S.A., societate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a inițiat o procedură de achiziție publică în vederea îmbunătățirii sistemului de alimentare cu apă existent în satul Cara din comuna Cojocna.

Este vizată, astfel, amenajarea unui rezervor de apă suplimentar, cu un volum de 150 de mc, care să deservească în parametrii optimi cei aproximativ 800 de cetățeni ai localității Cara.

Necesitatea acestei investiții finanțată de Consiliul Județean Cluj este determinată de faptul că rezervorul de apă actual, care asigură distribuția apei în întreaga localitate, este subdimensionat și nu asigură, în totalitate, necesarul populației. De asemenea, pe fondul unui consum de apă tot mai mare, stația de pompare care înmagazinează apă în rezervorul existent înregistrează un grad de uzură accentuat.

Operatorii economici interesați pot să consulte documentația în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) și, ulterior, să transmită ofertele tehnice și financiare aferente până la data de 12 mai 2020, ora 15.00.

Valoarea estimată a acestei investiții este de 363.317 lei, banii fiind asigurați din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare (IID), constituit de Consiliul Județean Cluj și Compania de Apă Someș în vederea derulării acelor proiecte edilitare locale care nu au fost cuprinse până în acest moment în programele majore de investiții atrase de la Uniunea Europeană.