Se reiau lucrările de modernizare pe un drum important din judeţul Cluj

Consiliul Județean Cluj a emis ordinul de începere a lucrărilor și, totodată, a predat constructorului amplasamentul în vederea continuării și finalizării lucrărilor rămase neexecutate din cadrul proiectului ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean 109A Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealul Jurcii, km 10+200 – km 48+566, L=38,366 km”.

Sectorul de drum vizat de aceste lucrări începe în dreptul localității Chinteni, traversează localitățile Deușu, Băbuțiu, Șoimeni, Panticeu, Recea Cristur, respectiv Căprioara, și se termină la intersecția cu drumul județean 108B.

Durata noului contract de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare este de 18 luni, termen care curge de la data emiterii ordinului de începere, două luni urmând a fi alocate actualizării proiectului și 16 luni execuției propriu-zise a lucrărilor.

“Vom relua lucrările de modernizare a acestui drum judeţean care deserveşte partea nordică a zonei metropolitane Cluj, un areal intens circulat. Totodată, acest drum face legătura şi cu Drumul Bistriţei, un alt proiect major de infrastructură derulat de Consiliul Judeţean cu fonduri europene, astfel încât de pe urma acestei investiţii va avea de câştigat o zonă mult mai extinsă”, a declarat Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, pe pagina de Facebook.

De o complexitate ridicată, lucrările presupun intervenția pe toată lungimea sectorului vizat, începând de la fundaţia drumului, în zonele unde se impune acest lucru, şi încheind cu două straturi de asfalt, respectiv binder şi strat de uzură.  De asemenea, proiectul prevede şi realizarea de acostamente, şanţuri, rigole şi podeţe, racorduri la drumurile laterale, montarea de parapeți metalici, investiția urmând să se finalizeze prin realizarea de marcaje şi semnalizare rutieră.

Lucrările au o valoare totală de 52.533.781 de lei, fără TVA, finanțarea acestora fiind asigurată atât din fonduri europene cât și de la bugetul Consiliului Județean.

Reamintim faptul că vechiul contract de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului județean 109A, încheiat cu SC KIAT Group Construct SRL, a fost reziliat din cauza nerespectării de către societate a  clauzelor contractuale asumate.