Se introduce reţeaua de canalizare în localitatea clujeană Muncel

Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar derulării proiectului de înființare a rețelei de canalizare menajeră în satul Muncel, comuna Câțcău.

„Ne reafirmăm susținerea fermă pentru toate inițiativele și proiectele ce au drept scop creșterea confortului și a nivelului de trai pentru locuitorii din mediul rural. Obiectivul nostru rămâne același, ca un număr cât mai mare de clujeni să beneficieze de acces la rețeaua județeană de apă curentă și canalizare”, a transmis Alin Tișe, liderul CJ Cluj.

În prezent, în localitatea Muncel nu există un sistem centralizat de canalizare pentru apele uzate și nici o stație de epurare a acestora. De asemenea, numărul gospodăriilor dotate cu fose septice etanșe proprii este redus.

În acest sens, pentru a se evita poluarea mediului înconjurător, dar și în vederea îmbunătățirii confortului locuitorilor din satul Muncel, Primăria comunei Câțcău a inițiat un proiect de amenajare a unei rețele publice de colectarea a apelor uzate și racordare a ei la rețeaua principală ce deservește întreaga comună și care se află în administrarea Companiei de Apă „Someș” S.A.

Noul sistem de canalizare este proiectat a fi realizat în sistem gravitațional, dar și cu ajutorul a patru stații de pompare, pe o lungime totală de peste 7.200 metri, ceea ce acoperă toate străzile din intravilanul localității. De asemenea, vor fi executate 105 racorduri la gospodării.