Se extinde rețeaua de canalizare într-o localitate din judeţul Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a semnat autorizația de construire necesară în vederea demarării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare în Aghireșu Sat, comuna Aghireșu. Lucrările se vor derula pe o perioadă de șase luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

“Având în vedere faptul că o mare parte dintre locuitorii Aghireşului deţin instalaţii interioare de apă potabilă furnizată în sistem centralizat, este important să le asigurăm acestora şi o opţiune civilizată şi nepoluantă de evacuare a apelor uzate”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Extinderea rețelei de evacuare a apelor uzate menajere se va realiza în zona centrală a localității, pentru un grup de imobile care nu a fost inclus inițial în proiectul aprobat și demarat în urmă cu un an și jumătate.

Reamintim în acest context faptul că proiectul de introducere a canalizării în localitatea de reședință a comunei Aghireșu este în curs de execuție, finalizarea și darea în funcțiune fiind prevăzute a se realiza până la sfârșitul acestui an. Este prevăzută amplasarea a peste 14 km de conducte de canalizare, șapte stații de pompare a apelor uzate, o stație de epurare mecano-biologică, precum și 470 de racorduri la imobile.

În valoare de cca. 7,5 milioane de lei, investiția este finanțată din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare (I.I.D.), constituit din redevența și impozitul pe profit datorate Consiliului Județean Cluj.