Se asfaltează un drum din judeţul Cluj

Lucrările de întreținere demarate de Consiliul Județean Cluj pe sectorul Habadoc – Buza - Feldioara, situat pe drumul județean DJ 161E, au intrat în faza de asfaltare.

În ansamblu, lucrările de întreținere vizează un sector în lungime de peste 17 kilometri, cuprins între km 8+000 și km 25+024. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea sectorului de 5,5 kilometri situat între km 8+000 și km 13+500.

Anterior au fost executate operațiuni constând în plombări cu îmbrăcăminte asfaltică, tratarea burdușirilor și a tasărilor, tăierea de acostamente, lucrări de asigurare a scurgerii apelor prin execuția de șanțuri, curățarea șanțurilor și a rigolelor, tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor și a camerelor de cădere.

Totodată, vor fi executate lucrări de reprofilare a drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, precum și lucrări de marcaje rutiere.