Protest la Direcția de Statistică Cluj

 

După două săptămâni de proteste faţă de nivelul de salarizare al personalului Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj, angajații instituției au decis întreruperea activității începând cu data de 11 decembrie.

”Nu vom mai colecta preţurile de consum necesare pentru calculul ratei inflaţiei, nu vom transmite preţurile din industrie, nu vom răspunde solicitărilor de date statistice necesare pentru accesarea de fonduri europene, niciun indicator statistic nu va putea fi calculat, deoarece nu vom asigura datele primare necesare.

Proiectul de OUG pus în transparenţă pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale care prevede majorarea salariilor doar pentru salariaţii din unităţile subordonate acestui minister, stipulează în Nota de fundamentare: „necesitatea respectării principiului constituțional al egalității în fața legii în sensul că nivelul maxim al salariului de bază trebuie să fie același pentru tot personalul care beneficiază de aceleași condiții de muncă, indiferent de instituția și autoritatea publică în care își desfășoară activitatea”.

Suntem salariaţi ai unei instituţii publice! Nici în cazul nostru NU ESTE RESPECTAT acest principiu!

Salariile noastre sunt mai mici decât cele din instituţiile subordonate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Salariile noastre sunt nemodificate de mai mult de 5 ani, rata inflaţiei în decursul ultimilor 5 ani a depăşit 40%, puterea de cumpărare în cazul nostru este mult diminuată.

E timpul ca şi Guvernul României, Parlamentul României, să rezolve problema salarizării statisticienilor!

Astăzi ne adresăm prin scrisori deschise atât Prim Ministrului şi Preşedintelui României, cât şi Oficiului de Statistică al Uniunii Europene – EUROSTAT (anexăm scrisorile deschise).

Suntem doar 1300 de oameni!

Solicităm doar ECHITATE, aprecierea importanţei muncii noastre şi RESPECT!

Revendicările nostre sunt:

1. Stabilirea salariilor de baza ale funcționarilor publici cu funcții de execuție și conducere, precum și ale personalului contractual din cadrul DJS Cluj la nivelul administrației publice centrale.

2. Acordarea majorării salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul DJS Cluj.

3. Mărirea schemei de personal a DJS Cluj corespunzator volumului de activitate și deblocarea angajărilor.

4. Exceptarea structurilor subordonate Institutului Național de Statistică de la procesul de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activității, conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Dacă revendicările noastre nu vor fl soluționate nu vom asigura datele statistice necesare realizării Programului Statistic Național și transmiterii la EUROSTAT! În anul 2024 nu vom asigura centralizarea rezuItatelor alegerilor!”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de salariații Direcției de Statistică Cluj.