Prefectura din Cluj-Napoca, reabilitată cu fonduri din PNRR. La cât se ridică investiţia totală?

Palatul Prefecturii din Cluj-Napoca va fi reabilitat cu fonduri din PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă).

Joi, 5 ianuarie 2023, Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, în calitate de reprezentant- lider partener, a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului Reabilitarea energetică moderată, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B.

Proiectul este finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul axei 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Componenta 5 -Valul renovării.

La cât se ridică investiţia totală?

Obiectivul general al proiectului vizează reabilitatea energetică moderată a clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj. Valoarea totală a investiției este 37.212.929,88 lei cu TVA din care valoarea finanțării PNRR este de 11.770.622,68 lei cu TVA. Durata proiectului este de 36 de luni.

Proiectul este implementat de Instituția Prefectului județul Cluj în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, având calitatea de lider partener.

În urma reabilitării, Palatul Administrativ, care găzduiește Instituția Prefectului - Județul Cluj, se va încadra într-o clasă energetică superioară, cu o reducere de peste 60% a consumului de energie pentru încălzire. Rezultatele obținute vor duce la reducerea cu 38,68% a energiei primare și cu 33,60% a emisiilor de CO2, conform specificațiilor Raportului de Audit Energetic.

"Pe termen lung, prin implementarea proiectului, ne propunem scoaterea din pericol a monumentului istoric prin ample lucrări de reabilitare dar și conștientizarea comunității locale în ceea ce privește valoarea și importanta monumentelor istorice-clădiri administrative", anunţă reprezentanţii Prefecturii Cluj.