O nouă investiţie importantă la Spitalul Leon Daniello din Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre ce vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției constând în creșterea eficienței energetice a Pavilionului 2 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello”.

Principalele lucrări constau în:

  • termoizolarea clădirii pentru reducerea consumului de energie;
  • izolarea termică a planșeului de pod;
  • înlocuirea tâmplăriilor exterioare;
  • reabilitarea instalațiilor de alimentare cu apă, sanitare, termice, de canalizare și electrice, precum și
  • înlocuirea obiectelor sanitare și a corpurilor de iluminat degradate.

De asemenea, investiția mai vizează:

  • realizarea instalațiilor de climatizare și ventilație, dimensionate corespunzător funcționării optime a clădirii și conform normativelor în vigoare;
  • adaptarea clădirii, prin dotările aferente, la exigențele persoanelor cu dizabilități;
  • refacerea tuturor trotuarelor degradate prin realizarea unor noi trotuare, dar și
  • asigurarea etanșeizării între trotuarul de gardă și soclul clădirii.

Investiția are o valoare totală de 15.100.327 de lei, iar proiectul se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.