Lucrări pe un drum situat pe raza localității Stolna din județul Cluj

Consiliul Județean Cluj desfășoară, în ritm susținut, operațiuni de remediere a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase pe drumul județean 103 V – km 8+000, în comuna Săvădisla.

Lucrările vizează un sector de drum situat pe raza localității Stolna și constau în realizarea unui zid de sprijin cu rol de apărare a malului și montarea de parapeți de siguranță pe coronament, precum și lucrări de realizare a unui  sistem rutier nou pe zona afectată.

În ceea ce privește refacerea sistemului rutier sunt prevăzute operațiuni constând în așternerea stratului de blocaj de piatră spartă, realizarea fundației din balast, a stratului de blocaj din piatră brută și așternerea a două straturi de asfalt.

De asemenea, vor mai fi executate lucrări de realizare a acostamentelor, a sistemului de colectare și scurgere a apelor pluviale prin șanțuri, rigole, podețe laterale, podețe tubulare, dar și lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală.

Valoarea lucrărilor este de 1.064.523 de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul forului administrativ județean.