Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe un drum din judeţul Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 105S Pata – Boju.

Este vizat, astfel, sectorul de drum în lungime de peste 7,5 kilometri situat între pozițiile kilometrice 7+590 și 15+200.

Operațiunile constau în:

  • executarea de plombări cu îmbrăcăminte asfaltică,
  • tratarea burdușirilor și a tasărilor,
  • colmatarea rosturilor,
  • lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor și rigolelor și
  • asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din zona căii de rulare.

Lucrările se execută doar în condiții meteorologice favorabile desfășurării acestor tipuri de operațiuni.