Lucrări de întreţinere pe un drum din judeţul Cluj. Tişe: Ne dorim să asigurăm condiţii optime de circulaţie

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 109S  (DJ 109A) – Deușu – Sânmărtin – Giula. Scopul acestora este de a contribui la asigurarea unei circulații normale, în condiții de deplină siguranță.

Lucrările vizează sectorul de drum cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 10+000.

Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe: “Urmărim să asigurăm locuitorilor din zonă şi celor care tranzitează acest sector condiţii optime de circulaţie. Acest drum face legătura între drumul judeţean DJ 109, pe direcţia Borşa, şi drumul judeţean 109A, spre Chinteni şi Cluj-Napoca, prin localitatea Deuşu”.

Urmează, astfel, a fi executate operațiuni constând în frezarea zonelor deteriorate, plombări cu îmbrăcăminți asfaltice, colmatarea rosturilor, tratarea burdușirilor, aducerea la profil a acostamentelor, refacerea terasamentelor deteriorate, ridicarea la cote a căminelor carosabile, curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor. Totodată, vor avea loc tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, vopsirea capetelor de podețe, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor și a camerelor de cădere, montarea de borne kilometrice, completarea de acostamente, reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, accese la proprietăți și așternere de covor asfaltic pe sectoare.

În această fază, se execută casete în vederea lărgirii căii carosabile, acolo  unde situația impune acest lucru.

“Lucrările se derulează exclusiv în zilele în care condițiile meteorologice sunt favorabile și permit executarea acestor tipuri de operațiuni de întreținere”, a mai anunţat Tişe.