Lucrări de întreţinere pe un drum din judeţul Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 161D (DJ 172F) – Nireș – Valea Ungurașului.

Acestea vizează sectorul în lungime de peste 20,5 kilometri, cuprins între pozițiile kilometrice 10+400 și 30+950, și au drept scop asigurarea unei circulații normale, în condiții de siguranță.

În această fază se execută operațiuni constând în frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombări cu îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor.

De asemenea, urmează a mai fi derulate operațiuni constând în colmatarea rosturilor, înlăturarea pietrișului și a criblurii de pe carosabil, aducerea la profil a acostamentelor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor, tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului, reprofilarea drumurilor laterale, înlocuirea de podețe și refacerea camerelor de cădere.