Lucrări de întreținere pe un drum din județul Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 108A Ciucea – Vânători – limită cu județul Sălaj.

Acestea au drept principal scop asigurarea unei circulații rutiere normale, în condiții de siguranță, și vizează sectorul cuprins între km 0+000 și km 7+392.

„Principalul obiectiv al acestor lucrări este de a asigura locuitorilor din zonă un acces rapid și facil la drumul național DN 1 și, mai departe, spre Cluj-Napoca sau județul Bihor”, a explicat Președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

În prezent se execută lucrări de frezare a zonelor deteriorate, concomitent cu operațiuni de tratare a burdușirilor și a tasărilor.

De asemenea, urmează a mai fi executate lucrări constând în tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, plombarea gropilor cu îmbrăcăminte asfaltică, aducerea la profil a acostamentelor, desfundarea și curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor în vederea asigurării scurgerii apelor din zona drumului. Totodată, investiția vizează reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor și a camerelor de cădere precum și montarea de parapeți metalici în zonele unde situația o impune.

Durata de execuție a lucrărilor este de maximum trei luni.