Lucrări de întreţinere cu asfaltare pe un drum din judeţul Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe sectorul de drum lacul Micești – Tureni, situat pe drumul județean DJ 103Z.

Astfel, lucrările de întreținere, în ansamblu, vizează sectorul în lungime de peste 12 kilometri cuprins între km 6+600 și km 18+975. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea sectorului dintre km 6+600 și km 8+875, în lungime de 2,275 km.

Reamintim, în acest context, faptul că sectorul cuprins între km 8+875 și km 18+975 a fost asfaltat în cursul anilor 2020 și 2021.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe: „Îmbunătăţirea infrastructurii acestui drum judeţean asigură un trafic rapid şi în condiții de siguranţă pentru locuitorii din zonă, dar şi un acces facil la drumul național DN 1, pe direcția Tureni, iar apoi spre municipiile Cluj-Napoca sau Turda, precum și la drumul județean DJ 107R. Importanța acestui drum județean e dată inclusiv de faptul că străbate o zonă cu numeroase obiective de agrement”.

În această fază a lucrărilor are loc realizarea fundației din blocaj de piatră brută. Totodată, sunt prevăzute operațiuni constând în tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, plombarea gropilor cu îmbrăcăminte asfaltică, tratarea burdușirilor și a tasărilor, completarea acostamentelor, realizarea de șanțuri în vederea asigurării scurgerii apelor, curățarea șanțurilor și a rigolelor, refacerea timpanelor, așternerea stratului de balast stabilizat ca etapă premergătoare asfaltării precum și așternerea de covor asfaltic.

Durata de execuție a lucrărilor este de trei luni.