Lucrări de întreţinere cu asfaltare pe sectoare de pe un drum judeţean important din Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 107R (DJ 107M) – Băișoara – Muntele Băișorii – Stațiunea Muntele Băișorii în vederea asigurării unei circulații rutiere normale și în condiții de siguranță. 

Lucrările de întreținere, în ansamblu, vizează un sector în lungime de 18,5 kilometri, cuprins între km 28+850 și km 47+350. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea a trei sectoare de drum în lungime însumată de aproape 5 kilometri.

“Îmbunătăţirea infrastructurii drumului judeţean 107R Băişoara – staţiunea Muntele Băişorii are drept obiectiv prioritar stimularea dezvoltării economice şi turistice a zonei, una extrem de intens vizitată de către iubitorii muntelui şi ai sporturilor de iarnă”, a declarat Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

În această fază se execută lucrări de frezare a zonelor deteriorate, în vederea realizării frontului de lucru, concomitent efectuându-se lucrări de așternere a covorului asfaltic.

De asemenea, sunt prevăzute operațiuni constând în tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, plombarea gropilor cu îmbrăcăminte asfaltică, tratarea burdușirilor și a tasărilor, aducerea la profil și completarea acostamentelor, curățarea șanțurilor și a rigolelor, reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor, montarea de parapeți metalici în zonele unde situația o impune și, în continuare, lucrări de frezare și asfaltare pe celelalte tronsoane de drum vizate.

Durata maximă de execuție a lucrărilor este de trei luni.