Licitație pentru refacerea infrastructurii deteriorate în urma intervențiilor la rețelele de apă și canalizare din Cluj

Compania de Apă „Someș” S.A., societate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a scos la licitație lucrările de refacere a infrastructurii deteriorate în urma intervențiilor și reparațiilor ivite pe traseul conductelor de apă și canalizare.

Conform documentației tehnice, lucrările de refacere a tramei stradale se vor desfășura în zona rurală a județului Cluj, respectiv pe teritoriul celor 64 de comune aflate, în acest moment, în administrarea operatorului Compania de Apă „Someș”.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Cu certitudine, toate zonele afectate de reparații la rețelele administrate de Compania de Apă Someș trebuie să fie aduse la starea lor inițială. De asemenea, este importantă promptitudinea cu care aceste lucrări sunt realizate, astfel încât disconfortul cetățenilor afectați să fie unul cât mai redus. Vom urmări ca societatea câștigătoare să respecte aceste condiții minimale, menționate inclusiv în autorizațiile de spargere emise de primăriile pe raza cărora se vor executa lucrările”.  

 Concret, în situația apariției unor avarii la rețelele de alimentare cu apă şi canalizare, Compania de Apă „Someș” are obligația de a interveni în regim de urgență pentru rezolvarea acestora. Acest lucru impune, de cele mai multe ori, spargerea străzilor, a trotuarelor sau a spațiilor verzi. Ulterior efectuării reparațiilor, respectiv după umplerea gropilor cu balast compactat, lucrarea este predată operatorului economic câștigător al licitației, care va avea obligația de a reface trama stradală afectată. Lucrările se vor derula în baza unui acord-cadru, valoarea contractelor subsecvente încheiate variind în funcție de volumul lucrărilor efectuate și de cantitățile de materiale folosite pe perioada celor doi ani de valabilitate a convenției.

Valoarea estimată a viitorului acord-cadru este cuprinsă între 2.046.082 lei pentru cantitățile minime estimate și 2.530.817 pentru cantitățile maxime estimate.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 aprilie 2024, ora 15.00.