Interes crescut pentru finanțările nerambursabile acordate de CJ Cluj entităților non-profit: 30% din cereri au fost depuse online

Vineri, 15 martie 2024, s-a încheiat perioada în care entitățile non-profit  precum și entitățile publice care implementează programe și proiecte din sfera tineretului și activităților socio-educaționale, sportului, culturii, precum și a cultelor religioase au avut posibilitatea de a depune, on-line, pe platforma Ghișeul Unic, sau la sediul forului administrativ județean, documentația necesară în vederea obținerii de fonduri nerambursabile.

Odată încheiat procesul de depunere a cererilor de finanțare, începând de luni, 18 martie 2024, și până vineri, 5 aprilie 2024, comisiile special constituite la nivelul Consiliului Județean, pentru fiecare domeniu în parte, derulează procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse.

Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj: „Am încheiat, cu succes, un nou proces de depunere a cererilor pentru obținerea finanțărilor nerambursabile. Ceea ce ne bucură și mai mult este faptul că cca. 30% dintre solicitanți au optat pentru transmiterea on-line a solicitărilor, pe platforma Ghișeul Unic, o nouă facilitate lansată de Consiliul Județean începând din acest an, fiind un pas important în procesul de digitalizare a administrației publice”.  

Astfel, în intervalul de timp alocat depunerii solicitărilor pentru fonduri nerambursabile au fost înregistrate aproximativ 970 de cereri pentru toate cele patru domenii de interes, respectiv culte, cultură, tineret și sport. În ceea ce privește numărul solicitărilor depuse on-line, pe platforma Ghișeul Unic, au fost primite nu mai puțin de 289 de cereri.

După finalizarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor, pe site-ul oficial al forului administrativ județean www.cjcluj.ro va fi afișată lista tuturor entităţilor ale căror inițiative îndeplinesc condiţiile cerute pentru acordarea de finanţare şi suma propusă a fi alocată fiecărei organizaţii în parte, decizia finală urmând a fi luată prin hotărâre în cadrul unei şedinţe a Consiliului Județean. Totodată, aceste structuri non-profit vor fi înştiinţate atât în scris, cât şi în format electronic, în legătură cu aprobarea finanţării programului propus, valoarea finanţării acordate, precum şi în ce priveşte alte aspecte legate de decontarea în condiţii corespunzătoare a cheltuielilor proiectului.