Două noi localităţi din Judeţul Cluj vor beneficia de apă potabilă furnizată în sistem centralizat

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe a semnat certificatul de urbanism necesar derulării proiectului de introducere a alimentării cu apă potabilă în satele Boj-Cătun și Straja din comuna Cojocna.

„Rămânem consecvenți obiectivului nostru asumat de racordare a tuturor localităților județului la rețeaua publică de apă potabilă, motiv pentru care susținem orice inițiativă care se circumscrie acestui scop“, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

În prezent, satele Boj-Cătun și Straja nu beneficiază de un sistem centralizat de distribuție a apei. Pentru rezolvarea acestei situații, primăria comunei Cojocna a demarat investiția edilitară prin intermediul căreia cele două localități să fie alimentate din rezervorul de apă situat în satul Boju, obiectiv de infrastructură ce aparține Companiei de Apă „Someș”, societate al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean.

Extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată pe o lungime de cca. 11,7 km, din care peste 6,5 km reprezintă lungimea aducțiunii de apă dintre  rezervorul de apă Boju și prima stație de pompare a apei, propusă prin proiect.

Investiția va mai cuprinde montarea unei stații de pompare suplimentare, o instalație de clorinare și un rezervor de înmagazinare a apei de 100 de mc necesar acoperirii necesarul zilnic de apă, dar și pentru asigurarea unui rezerve în caz de incendiu.