Două drumuri importante din Cluj, modernizate cu fonduri europene

Consiliul Județean Cluj, în calitate de partener al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a încheiat implementarea proiectului cu finanțare europeană care a vizat, printre alte obiective, pregătirea documentațiilor tehnico-economice aferente modernizării a două drumuri județene: DJ 170B Topa Mică-Așchileu Mic, în lungime de 8 km și DJ 103K Râșca – Beliș (DN 1R), în lungime de 25,72 km.

Obiectivul proiectului recent încheiat a vizat pregătirea de proiecte mature la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, printre care și cele două inițiate de Consiliul Județean Cluj, astfel încât acestea să fie eligibile pentru finanțare europeană în cadrul perioadei de programare 2021-2027.

Semnarea contractului de finanțare a proiectului ce vizează modernizarea propriu-zisă a celor două drumuri județene va avea loc în perioada imediat următoare.

Astfel, în ceea ce privește documentațiile tehnico-economice aferente modernizării obiectivelor de investiții DJ 170B și DJ 103K, Consiliul Județean a primit suma nerambursabilă de 762.266 lei prin Programul Operațional Asistență Tehnică POAT 2014-2020, la care s-a adăugat cofinanțarea asigurată din bugetul național, în valoare de 116.582 lei, respectiv procentul de 2% asigurat de Consiliul Județean.