Decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea refugiaților din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază începând cu aprilie 2022 de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgență Cluj a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită și a cheltuielilor cu cazarea în valoare de 50 de lei/zi/persoana găzduită.

Legislație utilă:

- OUG nr. 15 din 27 februarie 2022;

- HG nr. 336 din 11 martie 2022.

Procedura de decontare a cheltuielilor este următoarea:

Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea la:

- registratura Primăriei (strada Moților nr. 7);

- sediile primăriilor de cartier;

- prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

- online, pe www.primariaclujnapoca.ro;

- sediul DASM (strada Venus, FN, cu acces pe aleea de la nr. 20-22).

Solicitarea este în mod obligatoriu însoţită de:

a. o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

b. copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 336/2022. În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor prin virament bancar sau în numerar. Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă!

Termene de depunere și soluționare

- Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă;

- Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluţionează în luna următoare;

- DASM întocmește situația centralizatoare care se certifică pentru realitate și, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat mai sus, transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Județului Cluj, precum şi spre informare Instituţiei Prefectului județului Cluj;

- În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj virează sumele solicitate în contul deschis cu această destinație pentru DASM;

- În termen de 3 zile de la virarea sumelor de către ISU Cluj, DASM, efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în funcție de opțiunea acestora, fie în cont bancar, fie la casieria DASM Cluj-Napoca, strada Venus fn, în cadrul unui orar care va fi comunicat lunar.