CJ Cluj repartizează peste 36 de milioane de lei Primăriilor din judeţ

Reunit în ședință extraordinară joi, 11 ianuarie a.c., Consiliul Județean Cluj a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 36.829.000 de lei corespunzătoare cotelor defalcate din impozitul pe venit în anul 2024.

“Fondurile alocate contribuie la susţinerea unor iniţiative şi proiecte în beneficiul clujenilor şi la asigurarea infrastructurii necesare pentru derularea activităţii de zi cu zi. continuăm să sprijinim autorităţile locale pentru materializarea investiţiilor care vizează creşterea calităţii vieţii locuitorilor din judeţ”, a declarat Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Fondurile sunt destinate susţinerii programelor de dezvoltare locală, programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum și cheltuielilor de funcționare care, în mod justificat, nu pot fi finanțate din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.