Boc: 4 milioane lei pentru implementarea programului „Alimente”

Începând cu 10 aprilie cardurile beneficiarilor vor fi încărcate cu 200 lei. Cei care se încadrează în limitele de venit pot depune în continuare cereri pentru sprijinul anual de 400 lei.

“Programul demarat în 2013 vine în sprijinul persoanelor fără venituri, cu venituri reduse sau venituri insuficiente pentru asigurarea unui trai decent. În anul 2022 municipalitatea a acordat un număr de 9159 tichete sociale pe suport electronic în valoare de 400 lei/an/beneficiar.

În ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din luna martie a fost aprobat proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000.000 de lei din bugetul pentru anul 2023 al Direcției de Asistență Socială și Medicală - DASM Cluj-Napoca pentru implementarea Programului social „Alimente”, dedicat persoanelor și familiilor cu condiții speciale.

Nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat!”, a declarat Primarul Clujului, Emil Boc.

Pot beneficia de Programul Alimente următoarele persoane din Cluj-Napoca:

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;

c) șomeri înregistrați (cu/fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1.386 lei/membru de familie;

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

e) victimele traficului de persoane;

f) victimele violenței domestice.

Formularul de cerere/declarație pe propria răspundere poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, AICI, de la secțiunea Comunitate/Social/Tichete sociale pentru alimente sau de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală, AICI. De asemenea, formularul se poate ridica fizic de la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni de pe strada Moților nr. 7, de la primăriile de cartier și de la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada Venus fn).

Termenul limită de depunere a formularelor de cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale este ultima zi lucrătoare din luna noiembrie, respectiv 29 noiembrie 2023.