Bani alocați în plus, în bugetul județului, pentru domeniul asistenței sociale

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței de luni, 28 noiembrie 2022, suplimentarea bugetului județului cu suma de 2.882.000 lei , bani care vor fi destinați susținerii domeniului asistenței sociale .

Astfel, pentru serviciile sociale din sistemul de protecție a copilului a fost alocată suma de 1.604.000 lei, pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap 1.124.000 lei, iar în vederea susținerii activității căminelor pentru persoane vârstnice suma de 154.000 lei.

,,Continuăm să acordăm o atenție sporită domeniului serviciilor de asistență socială și ne dorim ca toate fondurile disponibile să fie utilizate îb cel mai eficient mod posibil, astfel încât toți beneficiarii, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă să aibă parte de un tratament corespunzător nevoilor specifice” a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Aceste fonduri suplimentare provin de la bugetul de stat și constituie sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor.