Au fost finalizate lucrările de asfaltare pe un drum din județul Cluj. Cum arată acum?

În cadrul lucrărilor de întreținere desfășurate pe drumul județean 161E Habadoc (DJ 172A) – Buza – Feldioara – DJ 161F, Consiliul Județean Cluj a finalizat asfaltarea unui tronson în lungime de 5,5 kilometri. Este vorba, mai exact, despre sectorul cuprins între pozițiile kilometrice 8+000 și 13+500, inclusiv în interiorul localității Buza.

În ansamblu, lucrările de întreținere vizează un sector în lungime de peste 17 kilometri, situat între km 8+000 și km 25+024.

„Lucrările recent finlizate vor contribui, fără îndoială, la îmbunătățirea condițiilor de circulație și la creșterea calității vieții cetățeniilor din această zonă. Drumul județean 161E asigură o bună legătură cu drumul județean 109C și, mai departe, pe direcțiile Gherla, respective drumul național DN 16”, a declarat președintele consiliului județean, Alin Tișe.

Anterior asfaltării au fost executate operațiuni constând în plombări cu îmbrăcăminte asfaltică, tratarea burdușirilor și a tasărilor, tăierea de acostamente, lucrări de asigurare a scurgerii apelor prin execuția de șanțuri, curățarea șanțurilor și a rigolelor, tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor și a camerelor de cădere.

Pentru completa finalizare a investiției, în perioada următoare vor mai fi efectuate lucrări de reprofilare a drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, realizare de acostamente precum și lucrări de marcaje rutiere.